Certificado de interrupción do servizo | 06/06/2024 | 09:55

Interrupción do servizo entre as 07:05 e as 07:31 horas do día 7 de maio de 2024

Interrupción do servizo entre as 07:05 e as 07:31 horas do día 7 de maio de 2024

Certificado de interrupción do servizo