Certificado de interrupción do servizo | 06/06/2024 | 09:50

Interrupción do servizo entre as 07:06 e as 07:28 horas do día 2 de maio de 2024

Interrupción do servizo entre as 07:06 e as 07:28 horas do día 2 de maio de 2024

Certificado de interrupción do servizo