Certificado de interrupción do servizo | 27/09/2023 | 14:40

Interrupción do servizo o día 31 de agosto entre as 07:01 e as 07:28 horas

Interrupción do servizo o día 31 de agosto entre as 07:01 e as 07:28 horas

Certificado de interrupción do servizo