Certificado de interrupción do servizo | 04/04/2022 | 14:20

Interrupción do servizo o día 26 de marzo entre as 16:00 e as 16:36 horas

Interrupción do servizo o día 26 de marzo entre as 16:00 e as 16:36 horas

Certificado de interrupción do servizo