Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia

Calendario e hora oficiais

Data e hora oficiais

A sede electrónica da Xunta réxese pola data e hora oficiais da Comunidade autónoma de Galicia. Á súa vez, o Rexistro electrónico réxese pola data e hora oficiais da sede electrónica.

A sincronización da data e a hora da sede realízase co Real Instituto e Observatorio da Armada (ROA).  Para calquera trámite que se realice desde esta sede, serán a data e hora oficiais que aquí se sinalan as que teñan validez legal, e non as do equipo desde o cal se efectúa o trámite. É necesario actualizalas cando se queira ter certeza da data e a hora nun momento dado.

 

Calendario de días inhábiles

Para o relativo ao cómputo de prazos considéranse inhábiles, dentro da Comunidade autónoma de Galicia, os establecidos como festas laborais no artigo 1 do Decreto 76/2016, do 9 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2017 e os que figuran na columna "Galicia" do anexo da Resolución do 4 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2017:

 • Día de Reis: 06/01/2017
 • Xoves Santo: 13/04/2017
 • Venres Santo: 14/04/2017
 • Festa do Traballo: 01/05/2017
 • Día das Letras Galegas: 17/05/2017
 • Día Nacional de Galicia: 25/07/2017
 • Asunción da Virxe: 15/08/2017
 • Festa Nacional de España: 12/10/2017
 • Todos os Santos: 01/11/2017
 • Día da Constitución Española: 06/12/2017
 • A Inmaculada Concepción: 08/12/2017
 • Nadal: 25/12/2017

Data e hora oficiais

domingo, 30 de abril de 2017 03:28:36

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

 • O estado de tramitación dos seus expedientes
 • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional