Hai 10 resultados relacionados coa súa selección:

TR400A - Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.

1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa é a concesión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR500A - Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR500A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR700A - IV Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e reducción do endebedamento do sector privado.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública do IV Plan de rescate da Xunta de Galicia, liña COVID, de axudas directas ás persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas en Galicia, financiadas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR700A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN845D - Axudas para o rescate de proxectos de investigación galegos presentados á convocatoria de expresións de interese do ISCIII para o financiamento de proxectos de investigación sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade COVID-19 con cargo ao fondo – COVID-19.

A presente resolución ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión de axudas da Axencia Galega de Innovación, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade do COVID-19 que foron presentados á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN845D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

.
Apoio á autónomos/as e microempresas

A Xunta segue a acompañar aos sectores máis prexudicados pola pandemia. Por este motivo pon en marcha un novo Plan de Rescate con axudas directas por valor de 75 millóns de euros, coa idea de achegar liquidez e contribuír a preservar o emprego e garantir a viabilidade económica do tecido produtivo.…

sede.xunta.gal/de-interese/apoio-autonomos-microempresas

PR526A - Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia

a) A formación que debe reunir o persoal que exerza as funcións de prevención e socorrismo tanto nos espazos acuáticos naturais como nas instalacións acuáticas, dentro do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, e a súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR526A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR500B - Programa II de microempresas.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR500B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN655F - Verificación de instrumentos de medida: analizadores de gases de escape.

Si vostede é propietario dun aparato de medida: analizadores de gas de escape, pode realizar a verificación periódica ou despois dunha reparación ou modificación realizala verificación correspondente, enviando o aparato ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia, xunto coa documentación que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN655F&ano=2015&numpub=1&lang=gl

.
Apoio a autónomos/as e empresas

A Xunta contribúe ao mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas e empresas desde o principio da emerxencia sanitaria en forma de axudas directas, dirixidas aos sectores máis golpeados pola crise. A pandemia económica mundial é un feito conxuntural que o…

sede.xunta.gal/de-interese/apoio-autonomos-empresas

VI408E - Subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

Esta resolución ten por obxecto convocar, a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, subvencións a fondo perdido para as persoas promotoras de actuacións de remate de fachadas e cubertas, así como de rehabilitación e reconstrución…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408E&ano=2017&numpub=1&lang=gl