Hai 7 resultados relacionados coa súa selección:

TR400A - Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.

1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa é a concesión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR500A - Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR500A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN845D - Axudas para o rescate de proxectos de investigación galegos presentados á convocatoria de expresións de interese do ISCIII para o financiamento de proxectos de investigación sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade COVID-19 con cargo ao fondo – COVID-19.

A presente resolución ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión de axudas da Axencia Galega de Innovación, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade do COVID-19 que foron presentados á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN845D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR450A - Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades e agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de equipamentos de emerxencias aos concellos, mancomunidades e agrupacións de concellos galegos que conten con AVPC inscrita no Rexistro de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR450A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR500B - Programa II de microempresas.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR500B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN655F - Verificación de instrumentos de medida: analizadores de gases de escape.

Si vostede é propietario dun aparato de medida: analizadores de gas de escape, pode realizar a verificación periódica ou despois dunha reparación ou modificación realizala verificación correspondente, enviando o aparato ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia, xunto coa documentación que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN655F&ano=2015&numpub=1&lang=gl

VI408E - Subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

Esta resolución ten por obxecto convocar, a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, subvencións a fondo perdido para as persoas promotoras de actuacións de remate de fachadas e cubertas, así como de rehabilitación e reconstrución…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408E&ano=2017&numpub=1&lang=gl