Buscador

Hai 15 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Consulte procedementos que teñen por obxecto favorecer a conciliación mediante a concesión de prestacións económicas dirixidas ás familias con fillos/as menores e outras medidas.

BS403B - Programa de axudas económicas a través da tarxeta Benvida.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2018 teñan un/unha fillo/a, adopten ou estean en situación de garda con fins adoptivos (BS403B) e proceder á súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403B

BS611B - Expedición da tarxeta acreditativa do grao de discapacidade (nova tarxeta)

Creación da tarxeta acreditativa de grao de discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, así como a regulación do procedemento para a súa obtención.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS611B

PE621B - Tarxeta de mergullo profesional.

Se vostede ten superado un curso para obter unha titulación de mergullo profesional e quere solicitala tarxeta que así o acredita ou renova-la que xa ten, agora pode solicitalo da Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621B

PE616A - Tarxeta de identidade marítima náutica de lecer.

Se vostede quere obter ou renovar unha tarxeta que habilite para o goberno de embarcacións de lecer, debe solicitalo á Consellería do Mar.

Período de validez da documentación.
1. Os títulos non teñen caducidade e as tarxetas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616A

CT213B - Adhesión ao Programa Tarxeta-Bono Cultura Galega

1. A campaña tarxeta-bono Cultura Galega realizada pola Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic) ten por obxecto a subvención da compra de certos produtos culturais, entre a poboación comprendida entre os 18 e 30 anos, mediante a emisión de bonos cos cales o usuario/a se beneficiará dunha…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT213B

PE621E - Curso para a expedición da tarxeta de mergullo profesional.

Se vostede quere solicitar un curso de mergullo, para a súa práctica a nivel laboral, profesional ou científica en augas pertencentes ó ámbito territorial de Galicia. O curso se desenvolverá no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) da Illa de Arousa. Unha vez superado o curso ó…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621E

BS611C - Expedición da tarxeta acreditativa do grao de discapacidade (por perda ou subtracción)

A presente orde ten por obxecto a creación da tarxeta acreditativa de grao de discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, así como a regulación do procedemento para a súa obtención

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS611C

PE621G - Tarxeta da certificación profesional para extracción de recursos específicos con técnicas de mergullo.

Para a realización de actividades subacuáticas en augas mariñas competenciais da Consellería do Medio Rural e do Mar, en materia de marisqueo e coa exclusiva finalidade de recoller ou extraer recursos mariños no marco dun plan de explotación aprobado e de maneira segura, competente e responsable,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621G

.
Apoio á natalidade

Os seguintes procedementos teñen por obxecto favorecer a conciliación mediante a concesión de prestacións económicas e outras medidas dirixidas ás familias con fillos/as menores. Dependendo da axuda faranse efectivas mediante a Tarxeta Benvida (para mercar en farmacias, parafarmacias, supermercados…

sede.xunta.gal/de-interese/apoio-natalidade

SA001A - Creación da carpeta persoal de saúde.

1. O obxecto da presente orde é a creación e regulación da carpeta persoal de saúde, así como os requisitos e as condicións para a súa xestión, tanto por parte da persoa usuaria como por parte de persoas autorizadas distintas da persoa interesada. 2. Ademais da carpeta persoal de saúde, o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA001A