Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 13 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

TU985D - Tarxeta Bono Turístico #QuedamosEnGalicia

1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia22. Este bono turístico consistirá nunha tarxeta prepagamento para a súa utilización nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE621B - Tarxeta de mergullo profesional.

Se vostede ten superado un curso para obter unha titulación de mergullo profesional e quere solicitala tarxeta que así o acredita ou renova-la que xa ten, agora pode solicitalo da Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS611B - Expedición da tarxeta acreditativa do grao de discapacidade (nova tarxeta)

Creación da tarxeta acreditativa de grao de discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, así como a regulación do procedemento para a súa obtención.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS611B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU985B - Concesión da tarxeta bono turístico. #QuedamosenGalicia”

Esta resolución ten por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia, que se fará efectivo a través dunha tarxeta prepagamento que se cargará dunha soa vez cun total de 250 €,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE616A - Tarxeta de identidade marítima náutica de lecer.

Se vostede quere obter ou renovar unha tarxeta que habilite para o goberno de embarcacións de lecer, debe solicitalo á Consellería do Mar.

Período de validez da documentación.

1. Os títulos non teñen caducidade e as tarxetas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS403B - Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

1.  Establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2024 teñan un fillo/a, adopten, sexan declaradas en situación de garda  con fins adoptivos ou acollan de xeito permanente a un ou máis…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

PE621E - Curso para a expedición da tarxeta de mergullo profesional.

Se vostede quere solicitar un curso de mergullo, para a súa práctica a nivel laboral, profesional ou científica en augas pertencentes ó ámbito territorial de Galicia.

O curso se desenvolverá no Instituto Galego de Formación en Acuicultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621E&ano=2015&numpub=1&lang=gl

Que é a carpeta cidadá?

A Carpeta cidadá da Xunta de Galicia é o conxunto estruturado de información e documentos en formato electrónico relativo ás relacións administrativas de cada persoa interesada, xerada nas súas relacións administrativas ordinarias co sector público autonómico de Galicia. A través do seu espazo…

sede.xunta.gal/a-sede/que-e-a-carpeta-cidada

SA001A - Creación da carpeta persoal de saúde.

1. O obxecto da presente orde é a creación e regulación da carpeta persoal de saúde, así como os requisitos e as condicións para a súa xestión, tanto por parte da persoa usuaria como por parte de persoas autorizadas distintas da persoa interesada.

2. Ademais da carpeta persoal de saúde, o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA001A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PE616B - Tarxetas de identidade profesional náutico pesqueira.

Se vostede quere obter, renovar ou pedir un duplicado, no caso de extravío destrucción ou roubo, da súa tarxeta acreditativa da súa titulación náutico-pesqueira debe solicita-la da Xunta de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616B&ano=1998&numpub=1&lang=gl