Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 59 resultados relacionados coa súa selección:

Procedementos destacados

TR890A - Impacto autónomo.

1. Fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa Impacto Autónomo, dirixidas a minimizar a suba dos custos das materias primas e das subministracións no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR890A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR840A - Servizos de prevención alleos.

Establecer o procedemento que se deberá seguir para obter a acreditación como servizo de prevención alleo.
A entidade especializada que desexe ser acreditada como servizo de prevención de riscos laborais deberá solicitalo ante a Consellería de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR840A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

TR810A - Conflictos colectivos.

A solución de situacións conflitivas que afecten a intereses xerais dos/as traballadores e traballadoras.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR810A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR790A - Programa nova oportunidade

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas do programa Nova oportunidade para as persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR790A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR809A - Inscrición e seguimento de peches patronais.

Este procedemento ten por finalidade establecer os trámites que correspondan para que os empresarios, si se dan as circunstancias previstas na normativa vixente, poidan proceder a pechar a súa empresa.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR809A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR820A - Inicio de expedientes de regulación de emprego.

Tramitar os procesos de regulación de emprego. Estes poden estar fundados nas seguintes causas:
- Económicas
- Técnicas
- Organizativas
- Produtivas
- Desaparición da personalidade xurídica do contratante

A través dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR880A - Xempre empredemento.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das subvencións Xempre Emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e as pequenas e medianas empresas, incluídas as cooperativas e sociedades laborais,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR880A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR820H - Solicitude de prórroga de ERTE.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento TR820H) para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a solicitude de prórroga nos expedientes de regulación temporal de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820H&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR808A - Inicio de folga.

Ten por finalidade establecer os requisitos para iniciar unha folga por parte das organizacións de traballadores.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR808A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR340A - Cualificación iniciativas de emprego.

Poderán ter a consideración de iniciativas de emprego os proxectos empresariais innovadores e xeradores de emprego promocionados e apoiados pola Xunta de Galicia ou por administracións locais de carácter territorial desta Comunidade Autónoma. As iniciativas de emprego poderán ser de dúas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340A&ano=2015&numpub=1&lang=gl