Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 61 resultados relacionados coa súa selección:

Procedementos destacados

TR302D - Bonos Talento Empresa.

Concesión dos bonos talento empresa destinados á formación non formal mediante a realización de proxectos formativos de curta duración que teñan como obxectivo mellorar as capacidades das empresas e contribuír ao desenvolvemento profesional dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR302D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR802R - ES-Transforma.

Este programa ten como finalidade apoiar á creación de cooperativas ou sociedades laborais, por ser un modelo económico que xera emprego estable e de calidade, unha maior vinculación co territorio e unha mellora no benestar social, nos seguintes supostos:
- No…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802R&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR306A - Probas de competencias clave.

O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A&ano=2022&numpub=2&lang=gl

TR320B - Participación no programa Responsabilízate.

Establecer os requisitos do proceso de selección das empresas ou entidades ás que se prestarán os servizos do programa Responsabilízate, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2023.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR342A - Programa de emprego con apoio.

Fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2023, no ámbito da comunidade autónoma de Galicia, as axudas establecidas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ás entidades promotoras de programas de emprego con apoio para financiar os custos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR802Q - Premios á cooperación.

Os premios á cooperación teñen como finalidade fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e valores, así como recompensar publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando a prol do desenvolvemento do movemento cooperativo na Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802Q&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR320A - Premios RSE Galicia.

Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) (código de procedemento TR320A).

Tipoloxía dos premios.

Os recoñecementos dos Premios Responsabilidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR357D - Liña II: Axudas á conciliación.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR802L - Bono consolida economía social.

Apoiar a consolidación das entidades da economía social, así como reforzar a súa presencia no tecido económico de Galicia, con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética, contribuíndo ao impulso da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802L&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR302A - Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas do Plan de formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR302A&ano=2023&numpub=1&lang=gl