Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 62 resultados relacionados coa súa selección:

Procedementos destacados

TR302D - Bonos Talento Empresa.

Concesión dos bonos talento empresa destinados á formación non formal mediante a realización de proxectos formativos de curta duración que teñan como obxectivo mellorar as capacidades das empresas e contribuír ao desenvolvemento profesional dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR302D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR341D - Promoción do emprego autónomo.

Fixar as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo en Galicia e proceder á súa convocatoria para o ano 2024.

 A finalidade deste programa é a concesión de 2 liñas de axuda económica a aquelas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR306A - Probas de competencias clave.

O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos certificados profesionais de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR802Q - Premios á cooperación

Fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e valores, así como recompensar publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando a prol do desenvolvemento do movemento cooperativo na Comunidade Autónoma Galega.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802Q&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR320B - Participación no programa Responsabilízate.

Establecer os requisitos do proceso de selección das empresas ou entidades ás que se prestarán os servizos do programa Responsabilízate, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2023.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR802R - ES-Transforma

Este programa ten como finalidade apoiar á creación de cooperativas ou sociedades laborais, por ser un modelo económico que xera emprego estable e de calidade, unha maior vinculación co territorio e unha mellora no benestar social, nos seguintes supostos:

- No…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802R&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino.

Difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802O&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR342A - Programa de emprego con apoio.

Fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2024, no ámbito da comunidade autónoma de Galicia, as axudas establecidas pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ás entidades promotoras de programas de emprego con apoio para financiar os custos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR320A - Premios RSE Galicia.

Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) (código de procedemento TR320A).

Tipoloxía dos premios.

Os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR302A - Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas do Plan de formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR302A&ano=2023&numpub=1&lang=gl