Buscador

Hai 47 resultados relacionados coa súa selección:

PL600A - Cursos de lingua galega preparatorios das probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4.

Os cursos que se convocan na modalidade presencial relaciónanse no anexo II (niveis Celga 2, 3 e 4) e os que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL600A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PL500C - Probas para a obtención do certificado de lingua galega: Niveis Celga 2 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 2 e 4, no ano 2019.

Datas de realización das probas.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar na segunda quincena do mes de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C&ano=2019&numpub=2&lang=gl

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR306A - Probas de competencias clave.

O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MT807A - Inscrición nas probas para obter a primeira licenza de caza.

1. Para realizar o exame será necesario inscribirse previamente mediante solicitude, segundo o modelo normalizado do anexo I, cunha anticipación mínima de 30 días á data da realización do exame.

2. A solicitude deberase presentar no rexistro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT807A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IF312A - Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.

Convócanse, para o ano 2019, as probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada, tanto na súa modalidade de mercadorías como na de persoas viaxeiras, que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF312A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MT420B - Probas dirixidas á obtención do certificado de capacitación para o adestramento de cans para garda e defensa.

1. As probas que deben superarse para a obtención do certificado de capacitación para o adestramento de cans para garda e defensa no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedemento administrativo: MT420B) rexeranse pola bases contidas neste…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT420B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

ED527A - Inscrición nas probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais.

O obxecto desta orde é establecer o procedemento que seguirá a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a realización dos exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED527A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR471A - Admisión ás probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto desta resolución é a convocatoria das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e a súa expedición.

As probas rexeranse polo establecido nesta…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR471A&ano=2018&numpub=2&lang=gl

IF310A - Probas dirixidas á obtención do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril.

1. Rexeranse polas bases contidas neste anexo:

- As probas para obter o certificado de capacitación profesional de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas, tanto na modalidade de estrada como na de ferrocarril (código de procedemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF310A&ano=2019&numpub=1&lang=gl