Buscador

Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Consulte procedementos que teñen por obxecto favorecer a conciliación mediante a concesión de prestacións económicas dirixidas ás familias con fillos/as menores e outras medidas.

BS403A - Axuda para renovación de praza/novo ingreso programa Bono Concilia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención educativa de nenas e nenos de 0 a 3 anos, nas modalidades establecidas no artigo 4.2, en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403A

TR341Q - Bono das persoas autónomas.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas do Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento TR341Q), e se procede á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Q

BS412A - Programa de axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenos/as menores de 12 anos a través do programa Bono coidado.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás familias con nenos e nenas menores de doce anos que teñan a súa residencia en Galicia e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A

CT213B - Adhesión ao Programa Tarxeta-Bono Cultura Galega

1. A campaña tarxeta-bono Cultura Galega realizada pola Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic) ten por obxecto a subvención da compra de certos produtos culturais, entre a poboación comprendida entre os 18 e 30 anos, mediante a emisión de bonos cos cales o usuario/a se beneficiará dunha…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT213B

VI482B - Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta.

A prórroga das subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482B

IN851B - Bonos do programa bonos de innovación

Aprobar as bases do Programa Bonos de Innovación, (incluídas no anexo II desta orde). O obxectivo das axudas reguladas nestas bases é incentivar a participación de pemes galegas en programas de I+D+i nacionais e internacionais a través da concesión de bonos para o financiamento da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN851B

VI482A - Bono de aluguer social do plan rehavita. Participación no programa de subvencións.

1. As subvencións do Programa do bono de alugueiro social están destinadas a atender con carácter urxente as seguintes unidades de convivencia:

a) Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482A

BS420A - Axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social.

1. Esta orde ten por obxecto a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, coa finalidade de consolidar a oferta existente e de ofrecer un servizo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420A

.
Apoio á natalidade

Os seguintes procedementos teñen por obxecto favorecer a conciliación mediante a concesión de prestacións económicas e outras medidas dirixidas ás familias con fillos/as menores. Dependendo da axuda faranse efectivas mediante a Tarxeta Benvida (para mercar en farmacias, parafarmacias, supermercados…

sede.xunta.gal/de-interese/apoio-natalidade

IN851A - Procedemento de homologación de axentes intermedios do programa bonos de innovación.

Aprobar as bases do Programa Bonos de Innovación, (incluídas no anexo I desta orde). Aprobación do procedemento de homologación de provedores interesados en adherirse ao Programa Bonos de Innovación para poder prestar os seus servizos como “axentes intermedios” do citado programa.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN851A