Hai 34 resultados relacionados coa súa selección:

PL600A - Cursos de lingua galega preparatorios das probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4, con código de procedemento administrativo PL600A.

Os cursos que se convocan na modalidade presencial…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL600A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED104B - Cursos de lingua galega preparatorios das probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4 (ED104B).

Os cursos que se convocan na modalidade presencial relaciónanse no anexo II (niveis Celga 2, 3 e 4) e os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PL500C - Probas para a obtención do certificado de lingua galega: niveis Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 2, 3 e 4 no ano 2021, con código de procedemento administrativo PL500C.

Datas de realización das probas.

As probas dos distintos niveis…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C&ano=2021&numpub=2&lang=gl

ED114A - Probas para a obtención do certificado de lingua galega: niveis Celga 2 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 2 e 4, no ano 2018.

Datas de realización das probas.

As probas do Celga 2 e do Celga 4 terán lugar entre a segunda quincena de novembro e a primeira fin de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED114A&ano=2018&numpub=2&lang=gl

FA903A - Reclamación Real Decreto-lei 3/2020

Interpoñer a reclamación nos procedementos de adxudicación dos contratos recollida no Real Decreto-lei 3/2020, de 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas da Unión Europea no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA903A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS402F - Renovación de praza en escolas infantís 0-3.

Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2021/22 (código BS402F, solicitudes de renovación)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Interrupción do servizo o día 3 de xullo de 2019 entre as 7:00 e as 8:00 horas

Interrupción do servizo o día 3 de xullo de 2019 entre as 7:00 e as 8:00 horas.

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0685.xml

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS404B - Renovación de praza en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar integradas na Rede de escolas infantís de Galicia A Galiña Azul para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS404B&ano=2021&numpub=1&lang=gl