Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

PR970A - Bolsas de estadía do consello da cultura galega na Casa de Velázquez en Madrid.

Esta resolución ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións que rexerán a convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (unha de investigación e outra de creación) e que se inclúen…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR970A&ano=2019&numpub=1&lang=gl