Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

TR306A - Probas de competencias clave.

O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR305A - Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional.

Esta orde ten por obxecto realizar a convocatoria para o ano 2020, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR305A&ano=2020&numpub=1&lang=gl