Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

TR340A - Cualificación iniciativas de emprego.

Poderán ter a consideración de iniciativas de emprego os proxectos empresariais innovadores e xeradores de emprego promocionados e apoiados pola Xunta de Galicia ou por administracións locais de carácter territorial desta Comunidade Autónoma. As iniciativas de emprego poderán ser de dúas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU900A - Subvencións a concellos declarados municipios turísticos para a contratación de persoal nas oficinas de turismo.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a contratación de persoal nas oficinas de turismo dos concellos declarados municipios turísticos galegos e dos xeodestinos durante os meses de maio, xuño, xullo, agosto e setembro.

O dito…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU900A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR930A - Conecta con Galicia. Actividades de aire libre.

1. Esta resolución ten por obxecto regular as axudas correspondentes ao programa Conecta con Galicia para o ano 2020. Este programa ten por finalidade facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares.

2. Así…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR930A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR905A - Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións da Secretaría Xeral da Emigración que teñen por finalidade a concesión de axudas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR905A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU300A - Subvencións para proxectos de dinamización do Xacobeo 2021,” o teu Xacobeo”

1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de promoción e dinamización con motivo da conmemoración do Ano Santo Xacobeo 2021 que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU300A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR302A - Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública de subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR302A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR807A - Axuda para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais (Programa I).

Esta orde ten por obxecto a convocatoria de axudas que concederá a Consellería de Economía, Emprego e Industria ás organizacións sindicais con representación na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo ao seguinte:

Programa I…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU200A - Axudas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia.

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das bolsas para os/as alumnos/as que cursen as titulacións que imparte o Centro Superior de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU200A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR870A - Compensacións económicas ás organizacións sindicais e empresariais no marco da participación institucional.

O presente decreto ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras para a concesión das compensacións económicas para o fomento da participación institucional ás organizacións sindicais e empresariais intersectoriais máis representativas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR870A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR350A - Programa emprega muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas.

Coa finalidade de facilitar a inserción laboral das mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras dos incentivos á súa contratación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350A&ano=2020&numpub=1&lang=gl