Hai 49 resultados relacionados coa súa selección:

MR200A - Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector subministrador de medios de defensa fitosanitaria.

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR200A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU100A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios.

As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR350A - Programa emprega muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas.

1. Coa finalidade de facilitar a inserción laboral das mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras, en réxime de concorrencia non competitiva, e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TU500A - Subvencións a Concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto sufragar parcialmente os investimentos directamente vinculados ao apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia (liña 1).

2. Tamén será…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU500A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

Cambios no formulario dos procedementos MR200A, MR200B, MR200C e MR200D

Realizouse unha modificación nos formularios dos procedementos con códigos MR200A, MR200B, MR200C e MR200D. Por mor destes cambios, os borradores gardados antes do día 30 de novembro non poderán ser presentados. Para realizar a presentación electrónica nesta sede debe iniciar novamente a solicitude…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0494.xml

TU970A - Subvencións co obxecto de implantar as correspondentes normas UNE que conduzan á certificación da marca Q de calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Turismo de Galicia, para os procesos de certificación de normas UNE que conduzan á obtención,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU970A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

Corrixida a incidencia que afectaba aos borradores do procedemento de acceso á información pública (PR100A)

Realizouse una modificación no formulario do procedemento PR100A (Acceso á información pública) para corrixir unha incidencia técnica que afectaba aos borradores gardados antes de aplicar esta corrección. Será necesario que se descarten os borradores gardados antes da data de 21 de setembro e, a…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0485.xml

Amplíase ata o 11 de febreiro o prazo para presentar solicitudes dos procedementos TR301P e TR310A

Queda ampliado ata o luns 11 de febreiro deste ano o prazo de presentación de solicitudes dos seguintes procedementos: TR301P - Accións formativas con compromiso de contratación dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas TR310A - Programa de incentivos á formación de persoas…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0632.xml

O procedemento TR803A de apertura ou recomezo da actividade de centros de traballo non estará dispoñible o 3 de outubro

Debido a tarefas de actualización do procedemento TR803A (apertura ou recomezo da actividade de centros de traballo) non será posible realizar presentacións entre as 14:00 horas do martes 3 de outubro e as 8:00 do mércores 4. Desculpen as molestias que isto poida ocasionarlles.

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0487.xml