Hai 53 resultados relacionados coa súa selección:

TU983A - Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da cooperación entre pequenos operadores para colaborar na organización de procesos de traballo conxuntos e compartir recursos para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU983A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PE209J - Axudas autonómicas para proxectos colectivos destinados a investimentos en portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, que faciliten o cumprimento da obriga de desembarque das capturas e o incremento do valor dos compoñentes infrautilizados das capturas

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos destinados a investimentos en portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209J&ano=2021&numpub=1&lang=gl