Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

MT500B - Modificación de datos do rexistro de planeamento urbanístico de Galicia.

Aprobar o modelo normalizado de modificación de datos no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT500B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT500C - Certificación de datos do rexistro de planeamento urbanístico de Galicia.

Aprobar o modelo normalizado de certificación de datos no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT500C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

CT100A - Inscrición, depósito documental e certificación da sección do Rexistro de Fundacións de Interese Galego do Protectorado da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

1. A presente orde ten por obxecto habilitar o procedemento administrativo de prazo aberto das solicitudes de inscrición, depósito documental e certificación dirixidas á sección do Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Consellería de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT100A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR525A - Solicitude de certificación galega de competencias dixitais en ofimática

Regular a certificación galega de competencias dixitais en ofimática e establecer os requisitos para a súa obtención. Así mesmo, crea o Rexistro de certificacións galegas de competencias dixitais en ofimática co fin de simplificar a xestión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR525A&ano=2011&numpub=1&lang=gl