Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

IN200A - Premios de artesanía de Galicia.

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios de Artesanía de Galicia como un recoñecemento á mellora continua no labor dos profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico e promocional…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN200A&ano=2022&numpub=1&lang=gl