Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

MR205A - Atorización e rexistro de entidades que imparten cursos de formación en materia de benestar animal.

-Programas de formación para a realización de cursos de formación en materia de benestar animal para garantir a capacitación de cursos de formación en materia de benestar animal para garantir a capacitación do persoal encargado da manipulación dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR205A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR923C - Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega.

Establecer as bases reguladoras do programa de obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas entidades galegas do exterior, dirixido ás persoas asociadas galegas e á súa descendencia, así como a aquelas outras interesadas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

PR526B - Cursos de socorrismo acuático.

- As entidades que poderán realizar os cursos de formación continua, os cursos de adaptación de actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR526B&ano=2023&numpub=1&lang=gl