Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

CT100A - Inscrición, depósito documental e certificación da sección do Rexistro de Fundacións de Interese Galego do Protectorado da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

1. A presente orde ten por obxecto habilitar o procedemento administrativo de prazo aberto das solicitudes de inscrición, depósito documental e certificación dirixidas á sección do Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Consellería de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT100A&ano=2022&numpub=1&lang=gl