Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 363 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

BS403D - Axudas para a creación/construción de escolas infantís 0-3 en poligonos industriais e outros contornos laborais..

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas para a posta en funcionamento de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais da Comunidade Autónoma de Galicia e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN421S - Proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

1. O obxecto destas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos (procedemento IN421S).

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421S&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MT975M - Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Fondos de recuperación e resiliencia.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de subvencións, polo procedemento de concorrencia competitiva, ás entidades locais e agrupacións de entidades locais de Galicia para o financiamento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975M&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN421H - Adhesión ao programa de axudas para proxectos de biomasa.

O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e o fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421H&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MT975N - Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións destinadas ao fomento da prevención, reutilización e recollida en proximidade de residuos municipais. Fondos do Programa de Economía Circular e PIMA Residuos 2022/2023.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de subvencións, polo procedemento de concorrencia competitiva, ás entidades locais e agrupacións de entidades locais de Galicia para o financiamento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975N&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR708A - Proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

1. O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020, destinadas a reforzar o tecido produtivo empresarial nas zonas rurais de Galicia mediante o apoio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR708A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IN848F - Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Bonos de Innovación).

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás microempresas, pequenas e medianas empresas galegas (pemes), destinadas ao financiamento de bonos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN848F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SA803A - Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para realizar programas de carácter sociosanitario.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para as entidades privadas sen ánimo de lucro co fin de desenvolver programas de carácter sociosanitario no ano 2023, ao longo do período…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA803A&ano=2023&numpub=1&lang=gl