Hai 328 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

MR331B - Execución de proxectos de grupos operativos da AEI en materia de produtividade e sustentabilidade, agrícola e forestal.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións para a execución de proxectos de grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) en materia de produtividade e sustentabilidade agrícolas, e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR331B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR483C - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS413A - Axuda para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas ás entidades de iniciativa social que presten o servizo de acollemento residencial e/ou atención de día a menores baixo a protección da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS413A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR483A - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT215A - Subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado.

1. Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a financiar os gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT215A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR301P - Accións formativas con compromiso de contratación dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.

Esta orde ten por obxecto proceder á segunda convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para o financiamento das accións formativas para o emprego con compromiso de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301P&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN852A - Axudas do Programa Conecta Peme.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema Rexional de Innovación, a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN852A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN853A - Axudas para a creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación para a creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación.

As unidades mixtas concíbense como un…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN853A&ano=2020&numpub=1&lang=gl