Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

MT967C - Notificación previa del traslado de residuos peligrosos.

a) Establecer o procedemento de control dos traslados de residuos perigosos e non perigosos, incluídos no ámbito de aplicación do Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT967C&ano=2009&numpub=1&lang=gl