Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

IG423A - Axudas do programa sinerxia da internacionalización

1. As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape para favorecer o incremento da internacionalización das empresas galegas non pemes, coa finalidade de incentivar e estimular o comercio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG423A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR301K - Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas dirixidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301K&ano=2021&numpub=1&lang=gl