Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

O Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal permitiralle recibir as notificacións electrónicas que lle envíe a Xunta de Galicia ou calquera outra administración pública de Galicia adherida ao sistema.

TU951A - Habilitación directa como guía de turismo de Galicia e ampliación de idiomas.

O obxecto deste decreto é a regulación da profesión de guía de turismo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Para o exercicio da profesión de guía de turismo é imprescindible contar coa correspondente habilitación expedida pola Axencia Turismo de Galicia, de acordo cos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU951A&ano=2015&numpub=1&lang=gl