Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

TU951A - Habilitación directa como guía de turismo de Galicia e ampliación de idiomas.

O obxecto deste decreto é a regulación da profesión de guía de turismo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para o exercicio da profesión de guía de turismo é imprescindible contar coa correspondente…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU951A&ano=2015&numpub=1&lang=gl