Hai 106 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

PE209L - Axudas para compensar as perdas de ingresos por COVID-19 ás persoas autónomas redeiras.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020, de axudas destinadas ás persoas redeiras, con código de procedemento PE209L, para compensar a diminución de ingresos debido ao estado de alarma decretado polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209L&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR820E - Axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise.

1. As presentes bases teñen como obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica de persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen dunha empresa en crise,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Interrupción do servizo de consulta e descarga de documentos entre as 00:00 e as 14:00 horas do venres 19 de marzo

Debido a unha intervención programada, este venres 19 de marzo entre as 00:00 e as 14:00 h non estará dispoñible a descarga de documentos das presentacións, expedientes e notificacións dispoñibles na sección "A miña sede". Desculpen as molestias.

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0790.xml

Interrupción do servizo de Notifica.gal entre as 9:00 e as 13:00 horas do sábado 18 de decembro

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 18/12/2021 Data estimada de fin: 13:00 horas do sábado 18/12/2021 Servizo/s afectado/s: sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.gal Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0819.xml

TR359G - Inscrición da suspensión, disolución ou baixa da asociación no Rexistro de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos.

A regulación do procedemento de inscrición das asociacións, as súas federacións, as súas confederacións e unións constituídas ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR359G&ano=2015&numpub=1&lang=gl

VI406E - Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

1. Esta resolución ten por obxecto convocar o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas, previsto no Real decreto 853/2021, do 5 de outubro, polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS403C - Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas para a posta en marcha de proxectos durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025, destinados á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

Sair

A sede electrónica da Xunta de Galicia ofrece un conxunto de modelos xenéricos que os interesados poden utilizar para anexar ás súas solicitudes ou para realizar as xestións máis habituais durante a tramitación administrativa. Estes modelos son comúns para os distintos procedementos e poderán…

sede.xunta.gal/salir

PL500D - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria correspondente ao ano 2021, de once bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MT201H - Produción de subproduto. Comunidade autónoma de Galicia.

Para aqueles residuos de produción que cumpran os requisitos e condicionantes para os usos específicos que se establezan na Orde Ministerial, procede comunicar de forma particular a intención de empregar o correspondente residuo de produción como subproduto á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT201H&ano=2020&numpub=1&lang=gl