Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 109 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

TR352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións que,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IG300B - Axudas a proxectos de formación industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020

1. Co obxectivo de incentivar a formación do capital humano, favorecendo a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas, o Igape poderá conceder subvencións a fondo perdido aos seguintes tipos de proxectos promovidos e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

Inoperativos 5 procedementos relacionados con aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada

Debido a labores de mantemento, durante o día de hoxe (martes, 7 de abril) os procedementos relativos a aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada non estarán operativos nin para a súa presentación electrónica nin para ningunha actuación sobre os…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0436.xml

IG414A - Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial.

O obxecto destas bases é a convocatoria de 37 prazas, 25 para estranxeiro e 12 para Galicia, para a capacitación de profesionais en materia de internacionalización empresarial mediante formación práctica, coa finalidade de mellorar a empregabilidade e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG414A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED109A - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de dez bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED109A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN848C - Emprego xuvenil innovador

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas do programa Principia da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organismos de investigación en Galicia, destinadas ao fomento da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN848C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Que é a carpeta cidadá?

A Carpeta cidadá da Xunta de Galicia é o conxunto estruturado de información e documentos en formato electrónico relativo ás relacións administrativas de cada persoa interesada, xerada nas súas relacións administrativas ordinarias co sector público autonómico de Galicia. A través do seu espazo…

sede.xunta.gal/a-sede/que-e-a-carpeta-cidada

IG423A - Axudas do programa sinerxia da internacionalización

1. As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape para favorecer o incremento da internacionalización das empresas galegas non pemes, coa finalidade de incentivar e estimular o comercio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG423A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR332C - Programa de axudas á contratación en Organismos Intermedios

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións a organismos intermedios (asociacións empresariais sectoriais ou multisectoriais, clústeres empresariais e consellos reguladores) para a contratación por conta allea de persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR332C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2022&numpub=1&lang=gl