Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

TU984E - Inicio de actividade de establecementos de turismo rural.

Esta orde ten por obxecto actualizar os modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos, que figuran no anexo I desta orde. Se unha persoa física ou xurídica está interesada na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984E&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR604D - Declaración responsable para aproveitamentos de cortizas en montes ou terreos forestais de xestión privada que conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola Administración.

Os aproveitamentos de cortiza en masas de sobreiras nos montes ou terreos forestais de xestión privada que conten cun instrumento de ordenación ou de xestión aprobado pola Administración forestal de conformidade co establecido no capítulo II do título…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604D&ano=2020&numpub=1&lang=gl