Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

MR610A - Autorización para a utilización do lume na eliminación de restos de aproveitamentos forestais ou selvícolas en zonas de especial risco de incendios forestais (ZER).

Nas zonas de especial risco de incendio, e en calquera época do ano, queda prohibida a utilización do lume para eliminar restos de aproveitamentos forestais e de tratamentos selvícolas, agás xustificación técnica de inexistencia doutras alternativas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR610A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR615A - Autorización de uso de maquinaria non forestal nin agrícola nas zonas próximas aos montes.

A utilización, nas épocas de máximo risco de incendios, nos montes e nas áreas rurais situadas nunha franxa de 400 metros arredados daqueles, de maquinaria non forestal nin agrícola con ferramentas que poidan producir chispas ou soldaduras de calquera tipo,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR615A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR601A - Permisos para a realización de queimas.

Fora da época de máximo perigo de incendios, comprendida entre o 15 de xullo e o 30 de setembro, se vostede quere realizar traballos en terreos agrícolas e forestais nos que sexa imprescindible facer uso do lume.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR601A&ano=2004&numpub=1&lang=gl