Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

IN620B - Incendios nos establecementos industriais.

O titular dun establecemento industrial deberá comunicar ao órgano competente da comunidade autónoma, no prazo máximo de 15 días, calquera incendio que se produza no establecemento industrial no que concora, polo menos, unha das seguintes circunstancias:

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN620B&ano=2015&numpub=1&lang=gl