Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

TR305A - Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional.

1. Esta orde ten por obxecto realizar a convocatoria para o ano 2021, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, do procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR305A&ano=2021&numpub=1&lang=gl