Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

AU230J - Cese na dedución no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores para familias numerosas

Mediante este modelo os usos domésticos (vivendas) aos que se lle concedera a bonificación no canon da auga, canon de xestión de depuradoras  e no canon de xestión de redes de colectores por ser familia numerosa e posteriormente perderan dita condición de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU230J&ano=2022&numpub=1&lang=gl