Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

PE606A - Prazas de residencia nos centros dependentes da Consellería do Mar.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais da Consellería do Mar, así como, proceder á convocatoria das prazas residenciais vacantes para o curso escolar 2020/21…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE606A&ano=2020&numpub=1&lang=gl