Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

TR306A - Probas de competencias clave.

O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A&ano=2022&numpub=1&lang=gl