Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 71 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

BS423B - Duplicado do título de familia numerosa / certificado Lei 3/2011 por extravío ou cambio de enderezo.

En caso de desaparición ou extravío do título, poderá solicitarse, da Administración que o tiver expedido, un duplicado deste, de acordo co procedemento que esta estableza para tal efecto.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

A descarga dos certificados de discapacidade e familia numerosa desde esta sede non estará dispoñible durante esta fin de semana

Desde o venres 3 ás 20:00 horas e por un tempo aproximado de 48 horas non estará dispoñible o servizo de descarga dos certificados de discapacidade e familia numerosa desde https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/obtencion-de-certificados Desculpe as molestias que isto poida ocasionarlle.

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0863.xml

BS423F - Programa montaña en familia.

Esta orde ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas para estadías de fin de semana a familias de especial consideración dentro do programa Montaña en familia na estación de montaña de Manzaneda para o ano 2021 (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS412A - Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Concilia Familia.

Concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia  de ata doce anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

AU230J - Cese na dedución no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores para familias numerosas

Mediante este modelo os usos domésticos (vivendas) aos que se lle concedera a bonificación no canon da auga, canon de xestión de depuradoras  e no canon de xestión de redes de colectores por ser familia numerosa e posteriormente perderan dita condición de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU230J&ano=2022&numpub=1&lang=gl

SA206A - Elección de persoal médico de familia, pediatra e persoal de enfermaría de atención primaria no sistema público de saúde de Galicia.

O obxecto do presente decreto é a regulación do procedemento para o exercicio do dereito á libre elección de persoal médico de familia, pediatra e persoal de enfermaría en atención primaria e de centro ou complexo hospitalario para un problema de saúde novo, no Sistema público de saúde de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA206A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

AU230I - Dedución no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores para familias numerosas.

Mediante este modelo os usos domésticos (vivendas) que teñan recoñecida a condición de familia numerosa poderán solicitar a bonificación do 50% no canon da auga e, no seu caso, no canon de xestión de depuradoras e no canon de xestión de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU230I&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS423D - Programa de axudas económicas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas a familias numerosas.

1. Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2019 o procedemento para a concesión de axudas económicas ás familias numerosas de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

Descarga de certificados

A través da sede electrónica pode obter unha copia dos seguintes certificados expedidos pola Xunta de Galicia dos que vostede sexa titular.

sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/obtencion-de-certificados