Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 70 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

SI437C - Medalla Emilia Pardo Bazán.

Este decreto ten por obxecto crear e regular a Medalla Emilia Pardo Bazán para outorgar un recoñecemento público ás accións desenvolvidas na Comunidade Autónoma de Galicia que contribuísen e destacasen na defensa da igualdade de dereitos e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI437C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TU401B - Alta / baixa / modificación de datos na Ruta dos Xardíns da Camelia.

1. Esta orde ten por obxecto regular a Ruta dos Xardíns da Camelia, así como o procedemento de incorporación, modificación e baixa dos xardíns á referida ruta (código de procedemento TU401B).

2. Así mesmo, en virtude da presente orde…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU401B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR926B - Reencontros na terra.

A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa Reencontros na Terra para o ano 2019, orientado a promover o contacto das persoas galegas residentes no exterior coa súa terra, mediante un período de estadía…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR926B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TU404C - Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo familias.

1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas maiores, mozos/as menores de 30 anos e familias con fillos menores, nas rutas que conforman o programa Elixe Galicia.

2. Estas axudas terán a consideración de subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU404C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR890A - Impacto autónomo.

1. Fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do programa Impacto Autónomo, dirixidas a minimizar a suba dos custos das materias primas e das subministracións no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A finalidade deste programa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR890A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS213I - Concerto social, para a prestación do servizo de xestión dos puntos de encontro familiar de Ferrol e Vigo.

É a provisión do servizo de xestión dos puntos de encontro familiar de Ferrol e Vigo co fin de ofrecer un servizo que facilite a preservación da relación entre os/as menores e as persoas das súas familias en momentos crise familiar, de xeito que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213I&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR516C - Programas sanitarios excepcionais e de investigación ou experimentación en apicultura.

É obxecto deste decreto:

a) A creación do Rexistro Galego de Explotacións Apícolas.

b) A determinación dos requisitos do libro de explotación apícola.

Tamén é obxecto deste decreto regular:

a) A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR516C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

SI440A - Axudas a conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

Bases reguladoras e a convocatoria das axudas á conciliación da vida familiar e laboral coa finalidade de fomentar a asunción, especialmente por parte dos homes, dos dereitos asociados coa corresponsabilidade e coidados. Serán subvencionables as situacións de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI440A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR320A - Premios RSE Galicia.

Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) (código de procedemento TR320A).

Tipoloxía dos premios.

Os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS213A - Selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral e terapéutica de acordo coa LORPM nos centros para o cumprimento de medidas xudiciais privativas de liberdade do Complexo Montealegre (Ourense).

1. A presente convocatoria ten por obxecto establecer o proceso para a selección dunha entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral e terapéutica con persoas menores que teñen que cumprir medidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213A&ano=2022&numpub=1&lang=gl