Hai 87 resultados relacionados coa súa selección:

TR331A - Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral.

1. Esta orde ten por finalidade establecer as bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións ás entidades que presten servizos de orientación laboral para o emprego e asistencia para o autoemprego,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR331A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR349R - Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas de longa duración.

1. Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras, en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349R&ano=2020&numpub=1&lang=gl

SI452A - Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e proceder á convocatoria de axudas, para o ano 2022, destinadas á realización de programas de interese xeral que atenden a fins de carácter social dirixidos á promoción da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI452A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS607B - Programa Benestar a través de Talasoterapia.

1. O obxecto é a oferta de prazas para as estadías e os tratamentos dentro do programa de Benestar a través de talasoterapia 2019 e realizar á súa convocatoria (código do procedemento BS607B).

2. Para tal efecto, enténdese por talasoterapia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Emprego e Igualdade, en réxime de concorrencia non competitiva, coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas desempregadas e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TU501B - Subvencións a entidades locais para o apoio aos investimentos para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recuperación, da accesibilidade e da sinalización dos recursos turísticos no medio rural cara á consolidación da oferta turística nas zonas rurais a través da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU501B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS623D - Convocatoria de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF e do imposto de sociedades

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2022 as axudas para a realización de programas de interese xeral que atenden fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS623D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

Normativa

Neste espazo recóllense todos os textos normativos e lexislativos que afectan a esta sede electrónica:

sede.xunta.gal/a-sede/identificacion-e-titularidade/normativa

IN606B - Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral.

1. Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN606B&ano=2022&numpub=1&lang=gl