Hai 87 resultados relacionados coa súa selección:

TR357B - Liña III: Axudas para as certificacións de RSE.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR341N - Programa de axudas á adaptación de postos de traballo e asistencia técnica para os Centros Especiais de Emprego

1. Esta orde ten por obxecto fixar, con carácter indefinido, as bases reguladoras das subvencións aos centros especiais de emprego establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a través dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341N&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TU404A - Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo maiores.

1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas maiores, mozos/as menores de 30 anos e familias con fillos menores, nas rutas que conforman o programa Elixe Galicia.

2. Estas axudas terán a consideración de subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU404A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

SI434A - Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero.

1. Esta resolución ten por obxecto proceder á convocatoria para o ano 2022 das axudas económicas individuais de carácter periódico de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero reguladas no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI434A&ano=2022&numpub=2&lang=gl

BS303F - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Múltiple).

1. Para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de calidade, a Consellería de Política Social oferta a programación de actividades para o ano 2022 que se detalla no anexo I (código de procedemento: BS303F).

As diferentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións que, baixo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR926F - Reencontros de lecer

1. A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa «Reencontros de lecer» para o ano 2020, orientado a promover o contacto das persoas galegas residentes en países europeos coa súa terra, fortalecendo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR926F&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS303D - Prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras.

A presente orde ten por obxecto convocar en réxime de concorrencia competitiva a adxudicación de prazas e de bolsas, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2022/23, e establecer as bases…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR349T - Programa emprega xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349T&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU404B - Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo mozos/as menores de 30 anos.

1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas maiores, mozos/as menores de 30 anos e familias con fillos menores, nas rutas que conforman o programa Elixe Galicia.

2. Estas axudas terán a consideración de subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU404B&ano=2020&numpub=1&lang=gl