Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PE403D - Autorización para o desenvolvemento dos plans específicos de xestión marisqueira.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas á regular e programar a extracción do marisco para o ano 2019.

2. Tamén é obxecto desta orde regular as solicitudes e prazos para:

a) A presentación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE403D&ano=2018&numpub=2&lang=gl

SA461E - Renovación da acreditación para desenvolvemento de actividades con agonistas opiáceos.

- Antes de que remate o período de vixencia da acreditación outorgada, terá que solicitarse a renovación dela, mediante instancia conforme o modelo que recolle o anexo IV da Orde do 15 de maio de 2000.

- As resolucións de outorgamento ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA461E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PE403E - Autorización para o desenvolvemento dos plans de xestión para autorizacións ou concesións marisqueiras

1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas á regular e programar a extracción do marisco para o ano 2019.

2. Tamén é obxecto desta orde regular as solicitudes e prazos para:

a) A presentación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE403E&ano=2018&numpub=2&lang=gl

SI910A - Validación das medidas municipais de conciliación de promoción autonómica.

O obxecto deste decreto, sen prexuízo de calquera outra medida que poida ser adoptada polos diferentes departamentos da Administración autonómica no ámbito da súa competencia, o desenvolvemento regulamentario da promoción autonómica das medidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI910A&ano=2008&numpub=1&lang=gl

TR813A - Adhesión á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.

A creación e regulación do funcionamento da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, que se configura como un instrumento de actuación formado por entidades que colaboran no marco definido no presente decreto.

Ámbito de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR813A&ano=2012&numpub=1&lang=gl