Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PR954B - Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e as agrupacións deportivas escolares de Galicia para a práctica e o desenvolvemento da actividade deportiva en idade escolar

O obxecto da presente resolución é establecer o procedemento co código PR954B para a presentación da documentación requirida nos convenios de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e as agrupacións deportivas escolares para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR954B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

VI436A - Depósito de fianzas de arrendamento.

Este decreto ten por obxecto regular, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o desenvolvemento da obriga legal do depósito das fianzas dos contratos de arrendamento de predios urbanos que se destinen a vivenda ou a uso distinto do de vivenda, así como as fianzas que por calquera concepto se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI436A&ano=2016&numpub=1&lang=gl