Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

PR451A - Equipamento de vehiculos e motocicletas a concellos de menos de 50.000 habitantes, que conten con Corpo de Policía Local (Fondos Feder 2007-2013).

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de vehículos policiais de emerxencias aos concellos galegos que conten con corpo de policía local, de acordo coas previsións contidas na Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR451A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN519D - Subvencións destinadas ao reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais da comunidade autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva.

1. Estas subvencións teñen por obxecto o reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais existentes ou en desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de fomentar a implantación e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN519D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS323A - Incorporación ao consello asesor e consultivo de xuventude de Galicia.

O Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia, creado pola Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, é un órgano colexiado de participación, representación e consulta das políticas públicas da Xunta de Galicia en materia de xuventude. O Consello Asesor e Consultivo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS323A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

IG534C - Préstamos previstos no Instrumento Financeiro Préstamos Pemes Galicia - Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

Publicar as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e convocar para o ano 2022 a modalidade de préstamos de IFI Innova do anexo I en réxime de concorrencia non…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG534C&ano=2022&numpub=1&lang=gl