Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 9 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

PR461I - Inscrición proceso de provisión por mobilidade categoría inspector principal de Policía local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 1 praza dos corpos de policía local, escala executiva, categoría de inspector principal, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 1 praza…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461I&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461H - Inscrición no proceso de provisión por mobilidade, categoría oficial, de Policia Local.

1. O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 4 prazas dos corpos da policía local, escala básica, categoría de oficial, subgrupo C1.

2. O número, denominación e características das prazas que se convocan no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461B - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. OPOSICIÓN LIBRE.

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local, escala básica,categoría de policía, subgrupo C1, códigos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461D - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. CONCURSO

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local, escala básica,categoría de policía, subgrupo C1, códigos de procedemento PR461B…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461C - Inscrición no proceso de acceso por promoción interna, categoría oficial, de Policia Local

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 17 prazas dos corpos da policía local, escala básica, categoría de oficial, subgrupo C1.

2. O número, denominación e características das prazas que se convocan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461F - Inscrición proceso de acceso por promoción interna categoría inspector de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 10 prazas dos corpos de Policía local, escala executiva, categoría de inspector, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 5 prazas dos corpos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461F&ano=2022&numpub=2&lang=gl

PR461A - Inscrición no proceso selectivo unitario de Auxiliar da Policía Local.

1. O obxecto desta convocatoria é a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 129 postos de auxiliares de policía local dos concellos que a seguir se enumeran e a creación da listaxe de colaboración para a súa contratación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461J - Inscrición proceso de provisión por mobilidade categoría inspector de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 10 prazas dos corpos de Policía local, escala executiva, categoría de inspector, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 5 prazas dos corpos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461J&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461G - Inscrición proceso de acceso por promoción interna categoría inspector principal de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 1 praza dos corpos de policía local, escala executiva, categoría de inspector principal, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 1 praza…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461G&ano=2022&numpub=2&lang=gl