Hai 6 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PR461D - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. CONCURSO

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo unitario para o ingreso/acceso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso, subgrupo C1.

Obxecto da convocatoria.

1. O obxecto do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR461G - Inscrición proceso selectivo unitario inspector principal de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 1 praza dos corpos de Policía local, categoría de inspector principal, escala executiva.

2. O número, a denominación e as características das prazas que se convocan a este proceso selectivo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461B - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. OPOSICIÓN LIBRE.

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo unitario para o ingreso/acceso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso, subgrupo C1.

Obxecto da convocatoria.

1. O obxecto do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR461C - Inscrición proceso selectivo unitario oficial de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 12 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de oficial, escala básica.

2. O número, denominación e características das prazas que se convoca a este proceso selectivo especificase no anexo II…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR461A - Inscrición no proceso selectivo unitario de Auxiliar da Policía Local.

1. O obxecto desta convocatoria é a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 129 postos de auxiliares de policía local dos concellos que a seguir se enumeran e a creación da listaxe de colaboración para a súa contratación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461F - Inscrición proceso selectivo unitario inspector de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 6 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de inspector, escala executiva, dúas delas pola quenda de mobilidade e catro delas pola quenda de promoción interna.

2. O número, a denominación e as…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461F&ano=2022&numpub=1&lang=gl