Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PR461D - Inscrición proceso selectivo unitario policía local. CONCURSO

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 73 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda de oposición libre, e 18 prazas por quenda de concurso para mobilidade, subgrupo C1.

2. As prazas non cubertas pola quenda de concurso…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR461C - Inscrición proceso selectivo unitario oficial de policia local

1.1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 20 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de oficial, escala básica.

1.2. As prazas non cubertas pola quenda de promoción interna acumularanse á quenda de mobilidade e serán publicadas a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR461B - Inscrición no proceso selectivo unitario policia local.

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 73 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda de oposición libre, e 18 prazas por quenda de concurso para mobilidade, subgrupo C1.

2. As prazas non cubertas pola quenda de concurso…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR461A - Inscrición no proceso selectivo unitario de auxiliar da Policía Local.

O obxecto desta convocatoria é a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 119 postos de auxiliares de policía local.

O presente proceso selectivo rexerase polo establecido nestas bases e, para o non previsto, observarase o disposto na Lei 4/2007, do 20 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461A&ano=2020&numpub=1&lang=gl