Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 10 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

PR461J - Inscrición proceso de provisión por mobilidade categoría inspector de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 10 prazas dos corpos de Policía local, escala executiva, categoría de inspector, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 5 prazas dos corpos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461J&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461B - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. Oposición libre.

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo de acceso por oposición libre para cubrir oitenta e nove (89) prazas dos corpos de policía local, escala básica, categoría de policía, subgrupo C1.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR461H - Inscrición proceso de provisión por mobilidade categoría oficial de Policía local.

Cubrir mediante proceso de provisión por mobilidade 1 praza dos corpos de Policía Local, escala básica, categoría de oficial, subgrupo C1.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461H&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR461F - Inscrición proceso de acceso por promoción interna categoría inspector de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 10 prazas dos corpos de Policía local, escala executiva, categoría de inspector, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 5 prazas dos corpos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461F&ano=2022&numpub=2&lang=gl

PR461I - Inscrición proceso de provisión por mobilidade categoría inspector principal de Policía local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 1 praza dos corpos de policía local, escala executiva, categoría de inspector principal, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 1 praza…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461I&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461C - Inscrición proceso de acceso por promoción interna categoría oficial de Policia Local

Cubrir mediante proceso de acceso por promoción interna 10 prazas dos corpos de Policía Local, escala básica, categoría de oficial, subgrupo C1.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR461G - Inscrición proceso de acceso por promoción interna categoría inspector principal de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 1 praza dos corpos de policía local, escala executiva, categoría de inspector principal, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 1 praza…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461G&ano=2022&numpub=2&lang=gl

PR461L - Inscrición proceso de acceso polo sistema concurso oposición previsto no artigo 38.d da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de Policías Locais, no corpo da Policía Local de Xinzo de Limia, escala executiva, categoría inspector de Policia Local.

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo de acceso polo sistema de concurso-oposición previsto no artigo 38.d) da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, no corpo de Policía Local de Xinzo de Limia, escala executiva,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461L&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR461K - Inscrición proceso selectivo de acceso por promoción interna previsto no artigo 38.c da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de PolicíasLlocais, categoría de inspector de Policía Local.

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo de acceso por promoción interna previsto no artigo 38.c) da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais nos corpos de Policía Local, escala executiva, categoría de inspector,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461K&ano=2023&numpub=1&lang=gl