Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

AU231B - Asunción de explotación de instalación de depuración de augas residuais urbanas.

O desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, nas materias seguintes:
a) A regulación das condicións en que as entidades locais poderán solicitar de Augas de Galicia a asunción da prestación dos servizos que leven a cabo en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU231B&ano=2013&numpub=1&lang=gl

AU231A - Colaboración técnica e financeira en materia de infraestruturas hidráulicas.

O desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, nas materias seguintes:
a) A regulación da colaboración técnica e financeira entre a Administración hidráulica de Galicia e as entidades locais de Galicia en materia de infraestruturas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU231A&ano=2013&numpub=1&lang=gl