Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

TR802P - Concurso de iniciativas cooperativas.

A finalidade deste concurso é estimular o labor das persoas que interveñen nos procesos de asesoramento e impulso de proxectos empresariais, para que fomenten o cooperativismo como fórmula de desenvolvemento local en Galicia. Con este obxecto premiaranse as persoas impulsoras das mellores…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802P&ano=2015&numpub=1&lang=gl