Hai 198 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

IN502B - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 1.1

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 1…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN308D - Subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia

1. Estas bases regulan a concesión das axudas que teñen por obxecto fomentar e incentivar a sustentabilidade, nas súas dimensións económica, social e ambiental, no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN308D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR945C - Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas

1. O obxecto destas bases é establecer o réxime das axudas a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializados de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR462C - Subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou de xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014 - 2020. Liña 4.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das subvencións dirixidas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR462C&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR954B - Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e as agrupacións deportivas escolares de Galicia para a práctica e o desenvolvemento da actividade deportiva en idade escolar

O obxecto da presente resolución é establecer o procedemento co código PR954B para a presentación da documentación requirida nos convenios de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e as agrupacións deportivas escolares para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR954B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN502C - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 1.2

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 1…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN852D - Subvencións para proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental relacionados coa COVID-19. Liña 1.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación no marco do Programa Conecta COVID para proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN852D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR250A - Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Regular os elementos e procedementos, así como a solicitude das axudas que se indican a continuación:

1. Liñas de axuda integradas polos pagamentos directos á agricultura e á gandaría, en concreto, os seguintes réximes de axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR250A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TU983A - Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da cooperación entre pequenos operadores para colaborar na organización de procesos de traballo conxuntos e compartir recursos para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU983A&ano=2018&numpub=1&lang=gl