Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 200 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

PR461B - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. OPOSICIÓN LIBRE.

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local, escala básica,categoría de policía, subgrupo C1, códigos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461D - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. CONCURSO

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local, escala básica,categoría de policía, subgrupo C1, códigos de procedemento PR461B…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT207B - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais

 Estas bases teñan por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Galega das Industrias Culturais para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais individuais que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461C - Inscrición no proceso de acceso por promoción interna, categoría oficial, de Policia Local

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 17 prazas dos corpos da policía local, escala básica, categoría de oficial, subgrupo C1.

2. O número, denominación e características das prazas que se convocan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461F - Inscrición proceso de acceso por promoción interna categoría inspector de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 10 prazas dos corpos de Policía local, escala executiva, categoría de inspector, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 5 prazas dos corpos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461F&ano=2022&numpub=2&lang=gl

TU501C - Subvencións a xeodestinos de Galicia para o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística nos xeodestinos de Galicia durante o ano 2020.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU501C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE155B - Axudas para proxectos de cooperación interterritorial e transnacional dos grupos de acción local do sector pesqueiro.

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dentro da Unión Europea (UE) dos grupos de acción local do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE205I - Axudas para o fomento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura.

Esta orde, con código de procedemento PE205I, ten por obxecto establecer as bases reguladoras e realizar a convocatoria, para o ano 2023, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas a realizar proxectos que fomenten o desenvolvemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE205I&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR461A - Inscrición no proceso selectivo unitario de Auxiliar da Policía Local.

1. O obxecto desta convocatoria é a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 129 postos de auxiliares de policía local dos concellos que a seguir se enumeran e a creación da listaxe de colaboración para a súa contratación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461J - Inscrición proceso de provisión por mobilidade categoría inspector de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 10 prazas dos corpos de Policía local, escala executiva, categoría de inspector, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 5 prazas dos corpos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461J&ano=2022&numpub=1&lang=gl