Hai 199 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

BS305E - Subvencións a entidades locais para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude.

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade, e convocar estas axudas para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS305E&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MT818B - Declaración de espazo privado de interese natural.

O decreto 124/2005 ten por obxecto o desenvolvemento e execución da lexislación autonómica aplicable ás categorías de espazo natural protexido previstas nas alíneas h) e i) do artigo 9 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, que se denominan: espazos naturais de interese local…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT818B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS508C - Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa de voluntariado sénior.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá o procedemento de concesión das subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior, que realicen proxectos do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS508C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TU983F - Subvencións para o mantemento das axencias de viaxe.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2021.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia non…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU983F&ano=2021&numpub=2&lang=gl

CT302B - Subvencions para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia con motivo do Xacobeo 21

1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, e dentro das súas competencias, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT302B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT210A - Subvencións a entidades locais asinantes do pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable. FEDER 2014 - 2020.

Esta orde ten por obxecto regular a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de axudas para a elaboración dos plans de acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES) destinadas ás entidades locais municipais, supramunicipais e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT210A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

CO300H - Subvención para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a creación e o lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural (código de procedemento CO300H).

2. O procedemento de concesión destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT975N - Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións destinadas ao fomento da prevención, reutilización e recollida en proximidade de residuos municipais. Fondos do Programa de Economía Circular e PIMA Residuos 2022/2023.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de subvencións, polo procedemento de concorrencia competitiva, ás entidades locais e agrupacións de entidades locais de Galicia para o financiamento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975N&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN422M - Proxectos de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

Concesión de axudas para o desenvolvemento de enerxías renovables, concretamente o desenvolvemento de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN422M&ano=2021&numpub=1&lang=gl